Články

Povinnosti společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytových družstev (BD) a dalších osob v postavení pronajímatelů (FO) k poskytnutí informací a právo vlastníků a uživatelů jednotek na přístup k osobním údajům dle GDPR

Ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) má správce osobních údajů (SVJ, BD a FO) povinnost poskytnout subjektům údajů (vlastníkům nebo uživatelům jednotek) v GDPR stanovené informace. Informace musí správce osobních údajů poskytnout písemně, přičemž GDPR považuje i elektronickou formu za písemnou, informace lze tedy zaslat např. e-mailem. Výčet povinně poskytovaných informací se liší v závislosti na tom, …

Povinnosti společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytových družstev (BD) a dalších osob v postavení pronajímatelů (FO) k poskytnutí informací a právo vlastníků a uživatelů jednotek na přístup k osobním údajům dle GDPR Pokračovat ve čtení »

Povinnosti společenství vlastníků (SVJ), bytových družstev (BD) a dalších osob v postavení pronajímatelů (FO) k zabezpečení osobních údajů dle GDPR

Základní povinností správce osobních údajů je zabezpečení osobních údajů. Za tímto účelem jsou dle GDPR správci osobních údajů povinni s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem (stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob) přijmout vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení …

Povinnosti společenství vlastníků (SVJ), bytových družstev (BD) a dalších osob v postavení pronajímatelů (FO) k zabezpečení osobních údajů dle GDPR Pokračovat ve čtení »

Obecné povinnosti správce osobních údajů ve smyslu GDPR pro účely společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a další osoby v postavení pronajímatelů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavádí nové povinnosti, které dopadají i na SVJ, BD a FO, jako správce osobních údajů. Některé povinnosti budou plněny vůči nositelům osobních údajů (vlastníci nebo uživatelé jednotek) a vyplývají z povinnosti umožnit nositelům osobních údajů (subjektů údajů) výkon jejich práv uvedených v GDPR. Některé povinnosti jsou pak pro správce osobních …

Obecné povinnosti správce osobních údajů ve smyslu GDPR pro účely společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a další osoby v postavení pronajímatelů Pokračovat ve čtení »

Smlouva o zpracování osobních údajů (OÚ) a podmínky zpracování OÚ zpracovatelem v souvislosti se správou domu SVJ, BD a pronajímatelů nemovitostí

Jak již bylo uvedeno v předchozích článcích, ve smyslu GDPR jsou SVJ, BD nebo osoby v postavení pronajímatelů (FO) správci osobních údajů vlastníků a uživatelů jednotek v domě (nájemníků). Dle GDPR jsou správci OÚ oprávněni pověřit zpracováním osobních údajů další osobu – zpracovatele. Zpracovatel je tedy subjektem, který ve smyslu GDPR zpracovává osobní údaje vlastníků a uživatelů jednotek …

Smlouva o zpracování osobních údajů (OÚ) a podmínky zpracování OÚ zpracovatelem v souvislosti se správou domu SVJ, BD a pronajímatelů nemovitostí Pokračovat ve čtení »

Zákonnost, důvody a podmínky zpracování osobních údajů ze strany SVJ, BD nebo FO v postavení pronajímatele

Ve smyslu GDPR je možné osobní údaje (OÚ) subjektu údajů (nositele těchto OÚ – vlastníky nebo uživatele jednotek) zpracovávat pouze na základě splnění alespoň jedné z vymezených podmínek. Pro účely SVJ, BD a FO v postavení pronajímatele jako správců OÚ přichází v úvahu podmínky následující: udělení souhlasu subjektu údajů ke zpracování jeho OÚ pro jeden či více …

Zákonnost, důvody a podmínky zpracování osobních údajů ze strany SVJ, BD nebo FO v postavení pronajímatele Pokračovat ve čtení »

Vyjasnění pojmů a postavení SVJ, BD a osob v pozici pronajímatelů ve světle GDPR

Dne 25.5.2018 vejde v České republice, jakož i v celé EU v účinnost obecné nařízení na ochranu osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR). Z GDPR pak pro společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva (BD) i  právnické a fyzické osoby v postavení pronajímatelů (FO) plynou nová práva a povinnosti. V tomto článku se budeme věnovat vysvětlení základních pojmů a vyjasnění postavení …

Vyjasnění pojmů a postavení SVJ, BD a osob v pozici pronajímatelů ve světle GDPR Pokračovat ve čtení »

SVJ budou od 1.1.2016 povinně ukládat účetní závěrku do sbírky listin

Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1.1.2016 bude zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin. Zákonem č. 221/2015 Sb. doje s účinností od 1.1.2016 k jasnému stanovení povinnosti pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku. …

SVJ budou od 1.1.2016 povinně ukládat účetní závěrku do sbírky listin Pokračovat ve čtení »

Nově k povinnosti opatřit průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

S účinností od 1.7.2015 došlo k novelizaci zákona č. 406/2000 Sb., energetického zákona (EZ), kterým se řídí povinnosti související s opatřením PENB. Od 1.7.2015 jsou tedy povinnosti SVJ, vlastníků budov i vlastníků bytových jednotek následující. Při výstavbě nebo při větších změnách dokončených budov platí  povinnost opatřit si PENB pro stavebníka, vlastníka budovy nebo SVJ již od 1.1.2013. Při prodeji …

Nově k povinnosti opatřit průkaz energetické náročnosti budov (PENB) Pokračovat ve čtení »

Změna stanov nemusí vždy vyžadovat účast notáře

Dle zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (NOZ), § 1200 odst. 3, stanovy SVJ vyžadují formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Po celou dobu účinnosti NOZ se však odborná veřejnost rozcházela v názoru, na která SVJ toto ustanovení NOZ dopadá a zda je přítomnost notáře na shromáždění SVJ rozhodujícím o změně stanov nutná či nikoliv. Tyto …

Změna stanov nemusí vždy vyžadovat účast notáře Pokračovat ve čtení »

Pravidla pro orgány SVJ ve stanovách dle NOZ

Určení pravidel pro orgány SVJ je obligatorní náležitostí stanov SVJ ve smyslu § 1200 odst. 2 písm. d) NOZ.  Stanovy musí určovat působnost všech orgánů, tedy zda rozhodují výhradně a výlučně o tom kterém problémů či nikoliv. Působnost orgánů byla ustanovena i ve stanovách dle staré právní úpravy, zde je ovšem potřeba dbát na to, aby působnost …

Pravidla pro orgány SVJ ve stanovách dle NOZ Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru