ADVOKÁTNÍ SLUŽBY S CENOU PRO VÁS

Ceník

Ceny našich služeb jsou stanoveny hodinovou sazbou, paušální sazbou nebo vyhláškou č. 177/1996 Sb. Hodinová sazba našich služeb činí zpravidla od 3000,-Kč, vždy však záleží na individuálních okolnostech a složitosti případu. Cena služeb je vždy předem dohodnuta s klientem a závisí zejména na náročnosti a odbornosti dané problematiky, přičemž bereme ohled i na finanční možnosti klienta. Paušální sazbu používáme převážně na naše akční nabídky, kdy je předem stanoven rozsah služeb, bez ohledu na její časovou náročnost. 

Naše služby fakturujeme dle dohody s klientem, nejčastěji však jedenkrát za kalendářní měsíc. Spolu s fakturou klient obdrží i podrobný rozpis fakturovaných služeb s popisem práce a hodinové náročnosti. U akčních nabídek poskytovaných za paušální sazbu rozpis nezasíláme.

Přejít nahoru