Články

Příspěvky na správu domu a úhrada služeb dle NOZ

Shromáždění svým rozhodnutím schvaluje účetní závěrku, vypořádání výsledku hospodaření a zprávu o hospodaření a správě domu SVJ. Pro účely tohoto článku je však stěžejní, že shromáždění rozhoduje o celkové výši příspěvků na správu domu pro příští období, jakož i o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaného příspěvku. Rovněž pak schvaluje druh služeb a výši záloh na jejich …

Příspěvky na správu domu a úhrada služeb dle NOZ Pokračovat ve čtení »

Obsah stanov SVJ dle NOZ

SVJ jsou povinna ve lhůtě 3 let přizpůsobit své stanovy donucujícím ustanovení NOZ a jejich úplné znění ve formě notářského zápis doručit rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin, přičemž každá změna stanov musí být vyhotovena ve formě notářského zápisu a v úplném znění doručena do sbírky listin. V § 1200 odst. 2 NOZ obsahuje …

Obsah stanov SVJ dle NOZ Pokračovat ve čtení »

Obecné změny stanov SVJ dle nového občanského zákoníku

S platností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) přichází pro SVJ řada změn a novinek. Jednou z nejzákladnějších je povinnost SVJ přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě. Stará právní úprava poskytovala pro SVJ pomoc prostřednictvím tzv. vzorových stanov, kterými se SVJ řídilo v případě, když své vlastní stanovy nemělo, případně se SVJ …

Obecné změny stanov SVJ dle nového občanského zákoníku Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru