NAŠI ADVOKÁTI
VÁŠ SILNÝ PARTNER

O nás

Advokátní kancelář Mgr. Zuzany Molíkové je nová dynamická advokátní kancelář založená v roce 2014 v Praze. Její zakladatelka a společnice, Mgr. Zuzana Molíková je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 15392. Mgr. Zuzana Molíková je advokátkou se zkušenostmi z renomovaných pražských advokátních kanceláří, kde se v minulosti zabývala řadou právních případů z oblasti občanského i obchodního práva, veřejnými zakázkami, korporátním právem i právem bytovým. Od roku 2011 se Mgr. Zuzana Molíková specializuje na odvětví bytové problematiky se zaměřením na společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva, nájem a související právní oblasti jako jsou převody nemovitostí a spoluvlastnictví. Advokátní kancelář Mgr. Zuzany Molíkové se dále zabývá zejména právem rodinným, dědickým, pracovněprávním, korporátním, jakož i přípravou nejrůznějších typů smluv v občanskoprávních i obchodněprávních vztazích. Nedílnou součástí práce advokátní kanceláře Mgr. Zuzany Molíkové je i právo procesní a zastupování klientů před soudy, rozhodčími orgány nebo v insolvenčním řízení.

Advokátní kancelář Mgr. Zuzany Molíkové nabízí svým klientům profesionální, individuální a citlivý přístup k jejich právním problémům, které se snaží řešit rychle, efektivně a s co nejmenší zátěží pro klienty. Naše advokátní kancelář rovněž spolupracuje osvědčenými právními specialisty, jakou jsou notáři, exekutoři a znalci z nejrůznějších oborů.

Přejít nahoru